Huisregels

 • Met het betreden van de accommodatie waar het Battle League gala plaats vind geeft u aan akkoord te gaan en zich te houden aan de Battle League geldende huisregels.
 • Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw waar het Battle League gala plaats vind.
 • Eigen meegebrachte glaswerk, blik, drinken en etenswaren zijn niet toegestaan tijdens het Battle League gala.
 • Verbaal en non-verbaal of lichamelijk geweld,discriminatie en ongewenste intimiteiten worden tijdens en rondom het Battle League gala niet getolereerd.
 • Het is niet toegestaan om de nooduitgangen te openen of te blokkeren, openen alleen tenzij er zich een calamiteit voordoet tijdens het Battle League gala.
 • Bij calamiteiten tijdens het Battle League gala dient u de aanwijzingen die u hoort via de speakers op te volgen.
 • Aanwijzingen van de mensen die herkenbaar en zichtbaar met het Battle League gala verbonden zijn moeten altijd gevolgd worden.
 • Tijdens het Battle League gala is er 100% visitatie op wapens en drugs.
 • Battle League hanteert een zero drugs en wapen tolerantie tijdens het gala. Gevonden drugs wordt in beslag genomen. Bij het in het bezit hebben van grote hoeveelheden drugs of handel in drugs tijdens en rondom het gala, wordt de betreffende persoon(en) overgedragen aan de politie.
 • Bij het in bezit hebben van wapens tijdens en rondom het Battle League gala zoals genoemd in de wet wapens en munitie wordt direct de politie ingeschakeld.
 • Vuurwerk is niet toegestaan tijdens het Battle League gala.
  Bij overtredingen van het Battle League huisregelement schakelen wij zonodig de politie in.
 • Bij het plegen van een strafbaar feit tijdens en rondom het Battle League gala wordt ten allen tijde de politie ingeschakeld.
 • Alleen kaarten die zijn gekocht bij de door Battle League aangewezen verkooppunten zijn legitiem en geldig als entreebewijs.
 • Tijdens al onze gala’s worden de entreekaarten op echtheid elementen gecontroleerd. Bij twijfel echtheid zal u de toegang worden geweigerd. Gekochte entreekaarten kunnen niet ingeruild worden.
 • Club gerelateerde kleding waaronder voetbalshirts motorclub gerelateerde kleding vlaggen en/of andere club gerelateerde uitingen en kengetal uitingen wordt de toegang tot het Battle League gala geweigerd. Uitgezonderd vechtsport clubs en vechtsportmerken.
 • De organisator/promotor van Battle League is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens of rondom het Battle League gala.
 • Organisator/promotor van Battle League gala kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
  Battle League stelt een ieder persoonlijk financieel aansprakelijk voor minimaal €5.000,- die het evenement op wat voor manier dan ook verstoord waardoor Battle League het evenement moet stil leggen of als het evenement hierdoor afgelast moet worden.
 • Bij het betreden van het Battle League evenement staat u toe dat foto en filmmateriaal die voor, tijdens en na het evenement worden gemaakt waar u eventueel op staat openbaar via verschillende mediakanalen kan worden verspreid.
 • Matching van vechters is flexibel en kan helaas niet gegarandeerd worden.
 • Teruggave van het aankoop bedrag van entree tickets kan niet plaatsvinden tot de gehele matching van vechters bekend is, echter moet dit 24 uur van tevoren worden ingediend.
 • Bij weigering van fouillering mag de organisatie van Battle League de toegang ontzeggen.
 • Munten zijn niet inwisselbaar voor geld

BATTLE LEAGUE 2019

RESPECT ALL, FEAR NONE

Get ready to battle!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/battle/domains/battleleague.nl/private_html/wp-content/plugins/formcraft3/formcraft-main.php on line 986